Ostrzeżenie prawne
1285
page-template-default,page,page-id-1285,bridge-core-2.0.9,translatepress-pl_PL,ajax_fade,page_not_loaded,,transparent_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver -19.6, qode-theme-bridge, wpb-js-composer js-comp-ver-6.1, vc_responsive
 

Ostrzeżenie prawne

DANE IDENTYFIKACYJNE

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym zawartym w artykule 10 ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego, poniższe informacje są odzwierciedlone poniżej: Firmą, która jest właścicielem tej strony internetowej jest BELTRAN MUÑOZ, .SL . z adresem Avd. Redondela, 60. 36320 Redondela (PO) Hiszpania, e-mail: info@belgraf.com, telefon kontaktowy: 986 33 50 22, numer CIF: B-36.846.947, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym PONTEVEDRA Volume : 2236, Arkusz: 138, Arkusz: PO-22614,

DODATKOWE INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH:

1)       ODPOWIEDZIALNY: Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych?

Tożsamość: BELTRAN MUÑOZ, .SL. - CIF: B-36.846.947

Adres pocztowy: Avd. Redondela, 60. 36320 (PO) Hiszpania

Telefon: 986 33 50 22 - E-mail: info@belgraf.com

2)       CEL: W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

W BELTRAN MUÑOZ, .SL. Informacje przekazane przez zainteresowane osoby traktujemy w następujących celach:

- Przedstaw budżety z informacjami o naszych produktach i usługach

- Zapewnij żądaną usługę, rozliczając się za nią.

3)       OGRANICZENIE OKRESU KONSERWACJI Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?

Podane dane będą przechowywane tak długo, jak długo utrzymywana jest relacja handlowa lub przez lata niezbędne do wypełnienia zobowiązań prawnych.

4)       LEGITIMACJA: Jaka jest prawomocność przetwarzania Twoich danych?

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda uzyskana od zainteresowanej strony, oprócz zawarcia umowy o świadczenie usług.

5)       ODBIORCY: Jakim odbiorcom będą przekazywane Twoje dane?

Dane zostaną przekazane:

- Administracja podatkowa

- Banki i podmioty finansowe

- Zarządzanie

6)       PRAWA: Jakie masz prawa, gdy przekazujesz nam swoje dane?

Każdy ma prawo do uzyskania potwierdzenia, czy BELTRAN MUÑOZ, .SL. traktujemy dane osobowe, które ich dotyczą lub nie.

Zainteresowane osoby mają prawo mieć dostęp do swoich danych osobowych, a także zażądać sprostowania niedokładnych danych lub, w stosownych przypadkach, zażądać jego usunięcia Gdy między innymi dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane.

W pewnych okolicznościach zainteresowane strony mogą zażądać ograniczenie leczenia Twoich danych, wówczas będziemy je przechowywać wyłącznie w celu wykonania lub obrony roszczeń.

W pewnych okolicznościach iz przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją zainteresowane strony mogą sprzeciw wobec leczenia Twoich danych. BELTRAN MUÑOZ, .SL. zaprzestanie przetwarzania danych, z wyjątkiem ważnych i prawnie uzasadnionych powodów lub dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.

Zainteresowanej stronie przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem leczenia, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat swoich praw, odwiedź witrynę internetową hiszpańskiej agencji ochrony danych (https://www.agpd.es/)

Aby skorzystać ze swoich praw, możesz napisać do nas wiadomość e-mail na adres info@belgraf.com, w której musisz zidentyfikować się, dołączając kopię swojego dowodu osobistego i wskazać prawo, z którego chcesz skorzystać, oraz powód.

7)       POCHODZENIE: W jaki sposób uzyskaliśmy Twoje dane?

- Dane osobowe, które przetwarzamy w BELTRAN MUÑOZ, .SL. pochodzą od zainteresowanej strony

- Kategorie przetwarzanych danych to:

  • Dane identyfikacyjne.
  • Adresy pocztowe lub elektroniczne.
  • Dane ekonomiczne.

- Dane specjalnie chronione nie są przetwarzane.